TCDC....เชียงใหม่..

66 posts / 0 new
Last post
บ้าหอบฟาง...
บ้าหอบฟาง...'s picture
Offline
Last seen: 1 month 1 day ago
Joined: 07/01/2013 - 20:59
TCDC....เชียงใหม่..

TCDC

TCDC ...(Thailand Creative & Design Center หรือ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ)

..................................................

ก่อตั้งเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นหนึ่งในห้าหน่วยงานที่อยู่ภายใต้สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี ...

 

เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ให้กับสังคมไทย

โดยผ่านกระบวนการให้ความรู้ความเข้าใจแบบสากล....

 

TCDC Resource Center

 

แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต...

TCDC ไม่ใช่โรงเรียนหรือสถาบันวิจัย แต่มุ่งเน้นการเป็น "มหรสพทางปัญญา"

เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์

ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ผ่านกระบวนการให้ความรู้แบบสากล...

 

TCDC View

 

ตั้งแต่การจัดนิทรรศการ การบรรยาย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ไปจนถึงการเป็นแหล่งค้นคว้า

ที่ให้ทั้งความรู้และความบันเทิง...

 

เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ที่หลากหลายมิติ

อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ...

.................................................................

 

.................................................................

ขอบคุณข้อมูลจาก TCDC ครับ..

บ้าหอบฟาง...
บ้าหอบฟาง...'s picture
Offline
Last seen: 1 month 1 day ago
Joined: 07/01/2013 - 20:59

TCDC

กรุงเทพมหานคร....BANGKOK THAILAND...

 

main picture

 

main picture

บ้าหอบฟาง...
บ้าหอบฟาง...'s picture
Offline
Last seen: 1 month 1 day ago
Joined: 07/01/2013 - 20:59

main picture

 

main picture

บ้าหอบฟาง...
บ้าหอบฟาง...'s picture
Offline
Last seen: 1 month 1 day ago
Joined: 07/01/2013 - 20:59

main picture

 

main picture

บ้าหอบฟาง...
บ้าหอบฟาง...'s picture
Offline
Last seen: 1 month 1 day ago
Joined: 07/01/2013 - 20:59

main picture

 

main picture

บ้าหอบฟาง...
บ้าหอบฟาง...'s picture
Offline
Last seen: 1 month 1 day ago
Joined: 07/01/2013 - 20:59

 

The first center for design know-how and a hothouse

of creative thinking in the country’s upper north.

 

 

TCDC Chiang Mai is our first regional design resource center,

offering the same full slate of services available to users in Bangkok.

Continuing to expand opportunities for learning about design,

 

TCDC reaches out to entrepreneurs, designers, students, people in Chiang Mai

and the upper north and offering them the knowledge and tools to turn original,

innovative ideas into real economic returns.

 

Our approach is focused on wedding Thailand’s intellectual assets, its rich cultural heritage,

and the latest technologies to create distinctive goods and services with strong potential

for success in the local and international marketplace.

 

TCDC Chiang Mai Services

 1. TCDC Resource Center – Enjoy a range of creative and design resources in a vibrant and idea-stimulating atmosphere.
 2. Material ConneXion® Chiang Mai - Keep up with the latest material innovations and experience samples of materials used by world-class designers.
 3. Design & product development workshops and seminars – Acquire knowledge and skills from diverse educational activities for local designer and entrepreneurs, along with news center service, publications and website.
 4. Inspiring Exhibitions - Ignite imagination and inspiration, plus regular design and creative contests.
 5. Creative Showcase - Give the emerging designers and entrepreneurs chances to test their market potential and build their quality business network.
 6. Design Consulting Services and Strategic Business Planning - Support local entrepreneurs and designers to develop their own businesses and empower them to create globally competitive products and services.

 

TCDC Chiang Mai invites everyone to enjoy the services of TCDC Resource Center and Material ConneXion Chiang Mai free of charge throughout April 2013.

And join us in an exploration of a new perspective on Chiang Mai in the exhibitionChiang Mai revisited from 2 April - 30 June 2013, free admission.

บ้าหอบฟาง...
บ้าหอบฟาง...'s picture
Offline
Last seen: 1 month 1 day ago
Joined: 07/01/2013 - 20:59

เพื่อส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ผู้ประกอบการ นักออกแบบ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน

โดยสนับสนุนให้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่ ผสานกับสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

มาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีและองค์ความรู้สมัยใหม่ อันจะนำไปสู่การสร้างเอกลักษณ์และความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ

ที่มีความแข็งแกร่งในเชิงธุรกิจมากยิ่งขึ้น และนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยความคิดสร้างสรรค์

 

รูปแบบการให้บริการ

 1. ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ โลดแล่นไปกับการบริการความรู้ทางด้านความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ในบรรยากาศที่กระตุ้นความคิด เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์หลากหลายมิติ อันจะเป็นพื้นฐานสำคัญของกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
 2. ห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ สัมผัสวัสดุที่นักออกแบบระดับโลกใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เพื่อให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกของวัสดุเพื่อการออกแบบ
 3. กิจกรรมสัมมนาและฝึกอบรมด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพิ่มพูนทักษะความรู้ให้กับนักออกแบบและผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน พร้อมให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์
 4. การจัดแสดงนิทรรศการผลงานและองค์ความรู้ เสริมสร้างความรู้ จินตนาการ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชม พร้อมทั้งการจัดการประกวด การแข่งขัน ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบอย่างต่อเนื่อง
 5. พื้นที่จัดแสดงผลงาน เปิดโอกาสให้เหล่านักออกแบบและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการทดลองตลาดและสร้างช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพต่อไป
 6. การให้บริการด้านคำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ สนับสนุนให้ผู้ประกอบการและนักออกแบบในพื้นที่ได้มีโอกาสพัฒนาผลงานสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

 

TCDC เชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านเข้าใช้บริการห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ TCDC Resource Center และห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion Chiang Mai ฟรี! ตลอดเดือนเมษายนนี้ พร้อมชมนิทรรศการเล่าเรื่อง เมืองใหม่ มองเชียงใหม่ในมุมต่างเพื่อเผยศักยภาพใหม่ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน - 30 มิถุนายน 2556

ปลาแดก
ปลาแดก's picture
Offline
Last seen: 1 year 2 months ago
Joined: 07/01/2013 - 08:58

14.gif ขอบคุณทั่นบร้าครับ

.. ชอบโลโก้ นี้จริงๆ

TCDC

บ้าหอบฟาง...
บ้าหอบฟาง...'s picture
Offline
Last seen: 1 month 1 day ago
Joined: 07/01/2013 - 20:59

ธีมชัดเจนดีครับ..

ชาวต่างชาติเห็นปุ๊บ..ก็จินตนาการได้เลยว่า..

เป็นองค์กรของไทย ที่มุ่งสร้างสรรค์งานไปสู่อินเตอร์..

MeeNa
MeeNa's picture
Offline
Last seen: 2 weeks 2 days ago
Joined: 07/01/2013 - 10:46

ไปตากผ้ากอ่นค่ะ....เด๋วมาอ่านนะคะ work*

บ้าหอบฟาง...
บ้าหอบฟาง...'s picture
Offline
Last seen: 1 month 1 day ago
Joined: 07/01/2013 - 20:59

ระวังใครมาปีนระเบียงสอยผ้าไปเด้อออ....

MeeNa
MeeNa's picture
Offline
Last seen: 2 weeks 2 days ago
Joined: 07/01/2013 - 10:46

 จุ๊กกรู๋ ใครจะกล้ามายุ่ง กับนางแมวป่า อิอิ A:70

บ้าหอบฟาง...
บ้าหอบฟาง...'s picture
Offline
Last seen: 1 month 1 day ago
Joined: 07/01/2013 - 20:59

นางแมวป่า...กั่กๆๆ

 

MeeNa
MeeNa's picture
Offline
Last seen: 2 weeks 2 days ago
Joined: 07/01/2013 - 10:46

งง.งง.งง.

บ้าหอบฟาง...
บ้าหอบฟาง...'s picture
Offline
Last seen: 1 month 1 day ago
Joined: 07/01/2013 - 20:59

 

....................................................................................

 

 

นายกฯเปิดนิทรรศการ"รถไฟสายความสุข เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง"
 

วันนี้ (15 มี.ค.) น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดนิทรรศการ "รถไฟสายความสุข เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง"

ณ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ชั้น 6 ศูนย์การค้า ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์...

 

โดยภายในงานมี บุคคลสำคัญเข้าร่วมคับคั่ง ประกอบด้วย นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายนิวัฒน์ธำรงค์ บุญทรงไพศาล รมต.สำนักนายกฯ  นายพันศักดิ์ วิญญรัตน์ ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นต้น...

 

ทั้งนี้ นายกฯ ย้ำว่า...

"การพัฒนาระบบรางเป็นส่วนสำคัญของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยนิทรรศการดังกล่าว

ถือเป็นตัวอย่างที่ดีของความสำเร็จจากการพัฒนาระบบการคมนาคม ที่สะดวกในการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าอย่างมีคุณภาพ

และยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการท่องเที่ยว

 

ทั้งนี้ ระบบรางคือกระดูกสันหลังที่จะนำพาความเจริญไปทุกเส้นทาง ก่อให้เกิดการสร้างรายได้

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ

 

จึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของประชาชนที่มีส่วนเสนอความคิดใน โครงการลงทุนระบบราง

โดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย"

บ้าหอบฟาง...
บ้าหอบฟาง...'s picture
Offline
Last seen: 1 month 1 day ago
Joined: 07/01/2013 - 20:59

รถไฟสายความสุข...เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง..

 

ในขณะที่ไทยกำลังเริ่มต้นลงทุนครั้งสำคัญ ในการเปลี่ยนแปลงระบบการขนส่งของประเทศ

ให้ "ความเร็ว" จากการเคลื่อนย้ายคนและสินค้าด้วยระบบรางที่มีต้นทุนค่าขนส่งต่ำ

สามารถรับมือกับราคาน้ำมันที่นับวันแต่จะถีบตัวสูงขึ้น..

เพื่อสร้างศักยภาพของธุรกิจและเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตให้กับประชาชน..

 

ญี่ปุ่นได้พัฒนาระบบการขนส่งทางรางให้นำพาความเจริญไปสู่พื้นที่ส่วนต่างๆ ได้สำเร็จแล้ว

ตั้งแต่ระดับภูมิภาคไปจนถึงระดับชุมชน ...

แม่เรียกบักหำ
แม่เรียกบักหำ's picture
Offline
Last seen: 11 months 2 weeks ago
Joined: 07/01/2013 - 15:40

สังคมไทยได้เวลา เปิดกะโหลก เสียทีใครมีไอเดียเจ๋งๆ ก็สามารถนำออกมาเพื่อสร้างสรรค์งานใหม่ๆ เพื่อสังคมไทยที่ดีขึ้น ครับ

บ้าหอบฟาง...
บ้าหอบฟาง...'s picture
Offline
Last seen: 1 month 1 day ago
Joined: 07/01/2013 - 20:59

TCDC...ก่อตั้งช่วงคุณทักษิณ เป็นนายกฯครับ..

เกือบโดนยุบไป..สมัย รบ. สุรยุทธ์ เป็นนายกฯครับ..

 

บ้าหอบฟาง...
บ้าหอบฟาง...'s picture
Offline
Last seen: 1 month 1 day ago
Joined: 07/01/2013 - 20:59

เกาะคิวชูเป็นหนึ่งในพื้นที่...ที่ คิวชู เรลเวย์ คอมปานี (เจอาร์ คิวชู) ได้นำเสนอประสบการณ์การเดินทางใหม่...

ที่ก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความ มั่งคั่งให้กับคนในท้องถิ่น..

 

โดยเลือกนักออกแบบ เอย์จิ มิโตโอกะ มาเติมเต็มช่องว่างของพาหนะอื่นๆ

นั่นคือ.. การบริการที่ไม่ไช่แค่การคมนาคม แต่สร้างประสบการณ์การนั่งรถไฟให้เป็นส่วนหนึ่ง

ของความสุขและความสนุกของการเดินทาง..

 

ดังจะเห็นได้จากผลงานการออกแบบทั้งหมดที่มิโตโอกะทำให้กับเจอาร์ คิวชู มากว่า 25 ปี ที่นำมาจัดแสดงในนิทรรศการนี้

อาทิ ขบวนรถไฟแบบต่างๆ ทั้งภายนอกและภายใน 29 ขบวน การปรับปรุงอาคารสถานีรถไฟ โครงการอสังหาริมทรัพย์ สื่อประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

 

ภายใต้ปรัชญาการออกแบบที่มุ่งเน้นให้ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง

และคำนึงถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยการเลือกใช้วัสดุพื้นบ้านจากธรรมชาติ ...

บ้าหอบฟาง...
บ้าหอบฟาง...'s picture
Offline
Last seen: 1 month 1 day ago
Joined: 07/01/2013 - 20:59

บทเรียนสำคัญของการสร้าง "รถไฟสายความสุข" จึงมิใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการจัดการ

แต่รวมถึงความแตกฉานในการนำ "สินทรัพย์ท้องถิ่น" ผนวกกับ "วิสัยทัศน์ทางธุรกิจ" และ "กระบวนการออกแบบ" มาใช้ในทุกมิติ..

ของการให้บริการรถไฟและการบริหารกิจการ...

 

จนเจอาร์ คิวชู กลายเป็นผู้ให้บริการเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟมากที่สุดในญี่ปุ่น ..

 

ทั้งยังเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่วมกับการพัฒนารถไฟ ส่งเสริมผู้ประกอบการในพื้นที่

ทั้งกลุ่มการเกษตรและการท่องเที่ยวให้มีรายได้

และนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้มาเยือน ...

บ้าหอบฟาง...
บ้าหอบฟาง...'s picture
Offline
Last seen: 1 month 1 day ago
Joined: 07/01/2013 - 20:59

นิทรรศการ "รถไฟสายความสุข…เศรษฐกิจใหม่จากรางสู่เมือง" ปรับเปลี่ยนชื่อและลำดับเนื้อหา

จากนิทรรศการจากประเทศญี่ปุ่น "Eiji Mitooka Happy Railway Design Exhibition"..

 

จัดขึ้นในประเทศไทย โดยความร่วมมือระหว่างคิวชู เรลเวย์ คอมปานี และ TCDC ..

ร่วมกับสตูดิโอออกแบบดง ดีไซน์ แอซโซซิเอทส์ (DDA)

และองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น...

 

เข้าชมฟรี...
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC

โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์) ได้ครับ..

บ้าหอบฟาง...
บ้าหอบฟาง...'s picture
Offline
Last seen: 1 month 1 day ago
Joined: 07/01/2013 - 20:59

 

พลิกธุรกิจด้วยการออกแบบ...<<< กรณีศึกษาจาก.."คิวชู เรลเวย์ คอมปานี"..

 

จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ ในปี 2530 ที่ส่งผลกระทบทั่วโลก ไม่เว้นแม้แต่ประเทศญี่ปุ่น...

ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำด้านเศรษฐกิจของเอเชีย...

 

ในขณะนั้น คิวชู เรลเวย์ คอมปานี (เจอาร์ คิวชู) ต้องแปรรูปเป็นบริษัทเอกชน และตกอยู่ในภาวะขาดดุลจากเศรษฐกิจตกต่ำ

โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก และยังต้องแข่งขันกับบริการทางด่วนและสายการบิน..

 

บริษัทจึงตัดสินใจปฏิวัติการบริหารและการจัดการ รวมถึงทำกลยุทธ์เชิงรุกด้วยการออกแบบรถไฟ

รวมถึงผลิตภัณฑ์และการบริการที่เกี่ยวข้องกับรถไฟขึ้นใหม่ทั้งหมด...

MeeNa
MeeNa's picture
Offline
Last seen: 2 weeks 2 days ago
Joined: 07/01/2013 - 10:46

รถไฟสายนี้หรือเปล่า ที่จะทำให้คนในพรรคแมลงสาป เส้นเลือดในสมองแตก เพราะความอิจฉา ที่ตัวเองทำไม่ได้

เลยต้องออกมาค้านหัวชนฝา ทั้งที่เป็นโครงการที่จะทำประโยชน์ให้กับประเทศแท้ๆ....แต่แมลงสาปก็ค้านมันทุกเรื่อง

 

นิยาม"รถไฟสายความสุข" ของประเทศไทยจึงกลายเป็นรถไฟสายความทุกข์ ของพรรคแมลงสาป

บ้าหอบฟาง...
บ้าหอบฟาง...'s picture
Offline
Last seen: 1 month 1 day ago
Joined: 07/01/2013 - 20:59

เป็นแนวทางนำเสนอเรื่องออกแบบครบวงจรจากทางญี่ปุ่น..

ในโปรเจครถไฟความเร็วสูงของเรานั่นแหละครับ..

แมงสาปก็ต้องดิ้นตะแหน่วๆ เป็นเรื่องปกติธรรมดาครับ..

MeeNa
MeeNa's picture
Offline
Last seen: 2 weeks 2 days ago
Joined: 07/01/2013 - 10:46

ทานข้าวได้แล้วนะคะ...เด๋วเป็นโรคกระเพาะนะ ทานข้าวไม่ตรงเวลา อิอิ นะคะ(แทน) จ๊อกๆ

บ้าหอบฟาง...
บ้าหอบฟาง...'s picture
Offline
Last seen: 1 month 1 day ago
Joined: 07/01/2013 - 20:59

ไม่เป็นไรครับ เรื่องทานข้าวไม่ตรงเวลา..

เราเน้นที่เบียร์กระป๋อง..ต้องตรงเวลาก็พอแล้ว..

บ้าหอบฟาง...
บ้าหอบฟาง...'s picture
Offline
Last seen: 1 month 1 day ago
Joined: 07/01/2013 - 20:59

ผู้มารับหน้าที่พลิกสถานการณ์ของเจอาร์คิวชูคือ..

เอย์จิ มิโตโอกะ นักออกแบบอิสระผู้ก่อตั้งสตูดิโอออกแบบ ดง ดีไซน์ แอสโซซิเอทส์...

 

 

ภายหลังร่วมงานกับเจอาร์คิวชูมานานกว่า 25 ปี การออกแบบของมิโตโอกะได้สร้างสรรค์การรถไฟคิวชู

ให้เปี่ยมไปด้วยเอกลักษณ์ มีทั้งประสิทธิภาพและกลับมาได้ผลกำไรอีกครั้ง...

 

ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่การออกแบบและตกแต่งภายในของขบวนรถไฟเพียงอย่างเดียวเท่านั้น

แต่ยังรวมถึงการออกแบบและปรับปรุงอาคารสถานี และรายละเอียดปลีกย่อยอื่นๆ

 

อย่างเครื่องแบบพนักงานและข้าวกล่องที่จำหน่ายบนรถไฟ

ที่ทำให้ประสบความสำเร็จอย่างมากในปัจจุบัน..

..................................................

(เดี๋ยวมาคุยเรื่อง ปินโต ที่ทาง TCDC ออกแบบไว้ครับ ผมต้องออกไปธุระก่อน..)

MeeNa
MeeNa's picture
Offline
Last seen: 2 weeks 2 days ago
Joined: 07/01/2013 - 10:46

เดี๋ยวมา

บ้าหอบฟาง...
บ้าหอบฟาง...'s picture
Offline
Last seen: 1 month 1 day ago
Joined: 07/01/2013 - 20:59

เอจิ มิโตโอกะ...

เอย์จิ มิโตโอกะ นักออกแบบและผู้ก่อตั้งดง ดีไซน์ แอสโซซิเอทส์ (Don Design Associates)

เกิดที่จังหวัดโอคายามะ ในปี 2490 ...

 

มิโตโอกะทำงานร่วมกับคิวชู เรลเวย์ คอมปานี (เจอาร์ คิวชู) มานานกว่า 25 ปี

ในการออกแบบแนวคิด (concept design)

สำหรับผลิตภัณฑ์และบริการของ เจอาร์ คิวชู ..

 

ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบรถไฟขบวนต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในขบวนตู้โดยสาร เครื่องแบบพนักงาน

สื่อกราฟิกประชาสัมพันธ์ และอาคารสถานีรถไฟ

 

งานออกแบบฝีมือมิโตโอกะรวมถึงงานออกแบบรถไฟ เช่น รถไฟคิวชู ชินเคนเซน ซีรีย์ 800

รถไฟด่วนพิเศษ ซีรีย์ 885 และรถไฟสายท่องเที่ยวอย่างรถไฟด่วนพิเศษยุฟุอิน โนะ โมริ

และรถไฟด่วนพิเศษเอ-เทรน รวมถึงงานออกแบบสถานีรถไฟฮากาตะ (สถานีเจอาร์ ฮากาตะ ซิตี้)

ซึ่งล้วนแต่ได้รับความสนใจและเป็นที่รู้จักทั้งในหมู่ผู้ชื่นชอบรถไฟและนัก ท่องเที่ยว...

 

จากผลงานต่างๆ ที่ทำร่วมกับเจอาร์ คิวชู มิโตโอกะได้รับรางวัลทรงเกียรติมากมาย อาทิ..

- รางวัลบรูเนล (Brunel Awards)

- รางวัลเลาเรล (Laurel Prize)

- รางวัลเจแปนเรลเวย์ (Japan Railway Award)

- รางวัลกู๊ดดีไซน์ (Good Design Award)

- รางวัลไมนิจิกีดีไซน์ (Mainichi Good Design Award)

- รางวัลทราฟิกคัลเจอร์ (Traffic Culture Award)

บ้าหอบฟาง...
บ้าหอบฟาง...'s picture
Offline
Last seen: 1 month 1 day ago
Joined: 07/01/2013 - 20:59

นายกรัฐมนตรีได้พบกับนายเอจิ มิโตโอกะ นักออกแบบรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น

ที่เดินทางมาร่วมนิทรรศการครั้งนี้...

 

นายกรัฐมนตรีชื่นชมผลงานการออกแบบรถไฟความเร็วสูงชินคันเซ็น พร้อมนำแนวคิดปรับใช้กับรถไฟไทย

 

โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทักทายและชื่นชมผลงานการออกแบบรถไฟ JR Kyushu ของนายเอจิ มิโตโอกะ..

ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ไปเยี่ยมชมเมื่อครั้งเดินทางเยือนญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ...

 

โดยเห็นว่าเป็นการผสมผสานเอกลักษณ์ท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเข้ากับความทันสมัยของรถไฟ

และจะนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้สำหรับการสร้าง “รถไฟสายความสุข” ในประเทศไทย...

pk.de
pk.de's picture
Offline
Last seen: 3 months 1 week ago
Joined: 07/01/2013 - 03:33

สวัสดีคร้าาาาพี่ๆ   คุณบ้านำเสนอสิ่งที่น่าสนใจค่ะ   นำเสนอสิ่งน่าสนใจ  สำหรับนอ้งๆเยาวชน     ได้มองเห็นอนาคต ว่านอ้งๆจะตอ้งเดินไปทางไหน   

นอ้งๆคงจะมองออกแล้วนะคะ  ว่าอนาคต  ประเทศเรา  จะกา้วเดินไปพรอ้มกับประเทศเพื่อนบา้นของเรา   ถ้า   อิอิ  ไม่มีพวกไดโนเสา คอยถว่งความเจริญของประเทศ    ขอเป็นกำลังใจ  ให้คุณบ้า  นำเสนอแก่นอ้งๆเยาชนต่อไปค่ะ     อย่าขาดตอนนะอิอิ    ชว่งนี้หลานๆของหนูดีก็ปิดเทรมแระ   ก็ไปหางานมินิจอบกัน  พรอ้มกับเรียนพิเศษควบคู่ไปดว้ย      หลานๆบอกว่า   เข้ามาอา่นบทความของคุณบ้า   ทั้งฮาปนสนุก  ได้ความรู้  ในสิ่งที่เขาหาอา่นตามแผงหนังสือไม่ได้14.gif

Pages